O astmi in KOPB

V Pomurskih lekarnah bomo vsem bolnikom z astmo namenili dodatno skrb, da ugotovimo kako dobro nadzorujete vašo bolezen.

Če bo potrebno in na vašo lastno željo, vas bomo povabili na pogovor s farmacevtom,

  • ki vam bo pomagal razumeti bolezen,
  • delovanje vaših zdravil,
  • skušal bo odpraviti morebitne težave pri uporabi vdihovalnikov
  • ter vam pomagal osvojiti pravilno tehniko inhaliranja.

Izmerili bomo tudi maksimalni pretok zraka pri ustih (PEF), se z vami pogovorili o pomenu izmerjene vrednosti ter o možnosti in načinu uporabe merilnika v vašem vsakdanu.

Dali vam bomo preproste nasvete kako poleg tega, da redno in pravilno uporabljate zdravila, še izboljšati vaše zdravljenje.

Ovrednotili bomo nadzor nad astmo ter izdelali vaš osebni načrt za dobro kontrolo bolezni, ki bo vključeval podatke o vaših zdravilih, znakih, ki kažejo na poslabšanje bolezni in navodila za ravnanje v takem primeru ter navodilo, kaj storiti v primeru nenadnega poslabšanja bolezni.

 

Video Cenik
mag.farm.
Odgovorna oseba:

Jernej Gjerek,
mag.farm.

Sodelujejo:

Tjaša Rajh, mag.farm.
Nina Šterbenc, mag.farm.
Andreja Urbančič, mag.farm.
Jasmina Cvetko, mag.farm.
Aleksandra Kos, mag.farm.

Ostale storitve ...

Celovit osebni posvet s farmacevtom O homeopatiji
Pregled uporabe zdravil (PUZ), Izdelava osebne kartice zdravil (OKZ)
Celovit osebni posvet s farmacevtom O kroničnem venskem popuščanju
Celovit osebni posvet s farmacevtom O zdravem življenjskem slogu
Celovit osebni posvet s farmacevtom O hipertenziji
Celovit osebni posvet s farmacevtom O sladkorni bolezni
Merjenje Sladkorja v krvi
Merjenje Holesterola v krvi
Merjenje Krvnega tlaka
Merjenje Telesne mase in sestave telesa